Inženýring


Při poskytování našich služeb narážíme často na potřeby klientů. Velmi častým jevem je poskytnutí know-how z oblastí, které nepatří do hlavních předmětů činností našich klientů.

Zde naši odbornost podporujeme činností dlouholetých smluvních partnerů z různých oblastí, zejména pak statiků, geodetů, autorizovaných inženýrů, projektantů a architektů, znalců aj.  V aktuální době projevila řada klientů zájem o prověření připravovaného řešení, jeho optimalizace, kdy výstupem je ekonomická výhodnost a dostupnost řešení, které klient na základě našich výstupů přijímá. Mezi nejčastěji poptávanou činnost z této oblasti řadíme komplexní řešení divestiční problematiky a maximálního zhodnocení nevyužívaného majetku zákazníků, technická řešení při výrobě technologických částí a rámcové, údržbářské činnosti, včetně outsourcingu v údržbě (PPT, 1.7MB).

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Mostecká montážní a.s.
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013404
Název projektu: Energetické úspory Mostecká montážní a.s. objekt na parcele st. 448, Dolní Jiřetín
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011170
Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884