Divize strojní a stavební


Sloučením divizí strojní a stavební došlo k potřebné optimalizaci procesů a zvýšení produktivity práce. V současné době a organizační hierarchii je divize podřízena výrobnímu řediteli firmy a zajišťuje především výrobní, servisní a údržbářské činnosti v teplárenském, chemickém a energetickém průmyslu, zejména pak:

Divestiční činnost

Stavební činnosti

Samonosné obloukové haly, střechy a přístřešky

Další významnou činností naší firmy je uplatnění a využití speciální stavební technologie pro výrobu a montáž samonosných ocelových obloukových hal, střech a přístřešků systémem K-SPAN za pomocí technologie MIC-120-ABM (USA).

S využitím této technologie nabízíme:

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Mostecká montážní a.s.
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013404
Název projektu: Energetické úspory Mostecká montážní a.s. objekt na parcele st. 448, Dolní Jiřetín
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011170
Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884