Divestiční činnost


Vaše nevyužívané technologie, zastaralé zařízení a opuštěné výrobní prostory v ekologicky certifikované pozemky, připravené pro vaše nové investiční záměry, případně pro nabídky investorům pro podnikání ve vašem areálu.

S využitím našeho know-how maximálně zhodnotíme využitelný odpad, který od vás v maximálních výkupních cenách vykoupíme a tímto zoptimalizujeme ekonomiku celé divestice.

Celé transakci předchází zpracování podrobných technologických postupů s ohledem na vzájemnou ekonomickou výhodnost a s ohledem na okolní provoz “živých technologií”, pohybu osob a podmínky BOZP.

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Mostecká montážní a.s.
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013404
Název projektu: Energetické úspory Mostecká montážní a.s. objekt na parcele st. 448, Dolní Jiřetín
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011170
Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884