Služby


Divize strojní a stavební

 • Dodávka a montáž potrubních systémů
 • Rekonstrukce a opravy vyhrazených tlakových nádob a potrubních systémů
 • Výroba a montáž ocelových konstrukcí
 • Komplexní údržba strojních zařízení v teplárenství, chemickém průmyslu a energetice

Divestiční činnost

 • Zhodnocení nevyužívaných technologií jejich výkupem
 • Demontážní a demoliční práce
 • Příprava technologických staveb a uvolněných průmyslových ploch k dalšímu využití
 • Finální atestace ekologických nezávadností

Inženýring

 • Komplexní řešení divestiční problematiky
 • Technická řešení při výrobě technologických částí
 • Rámcové, údržbářské činnosti vč. outsourcingu v údržbě
Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884