Slovo představenstva


qrcertifikaceSídlo: Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most
: 254 93 507
DIČ: CZ25493507
Bankovní spojení: ČSOB Most,
číslo účtu: 240064329/0300
Tel.: +420 417 639 796
E-mail: info@mostecka-montazni.cz

Právní forma: akciová společnost
Statutární orgán: představenstvo

Úvodní slovo představenstva

Vážení obchodní přátelé,

využíváme příležitosti představit vám firmu Mostecká montážní a.s. a nabídnout spolupráci při realizaci vašich projektů a záměrů.

Mostecká montážní a.s. s mnohaletou tradicí patří mezi prověřené, certifikované a kvalitní dodavatele v oblasti údržby zařízení, technologických celků a budov. Veškeré potrubářské, zámečnické a svařovací práce, revize, opravy a výroby ocelových konstrukcí, potrubních mostů, stavebních prací, rekonstrukcí a oprav vyhrazených plynových a tlakových nádob a potrubních systémů, obráběcí práce, střední a generální opravy strojních zařízení vč. odstávkových prací, zejména pro teplárenský, chemický a energetický průmysl, jsou vyhledávanými činnostmi našich odběratelů a obchodních partnerů.

Prioritou pro nadcházející období je rozvoj společnosti, nábor dalších, specializovaných zaměstnaneckých profesí. Pozornost si zasluhuje naše praktická zkušenost při přípravě divestičních projektů a uvolňování území od zastaralých a nevyužívaných technologií vč. demolic, přičemž tato činnost je úspěšně dodávána i do zahraničí. Logickým vyústěním této činnosti je souběžný rozvoj divize inženýringu, trvale spolupracující s předními odborníky ČR (znalci, statiky, geodety, autorizovanými inženýry atp.). Vyspělým know-how naší firmy jsou projekty podnikových a firemních strategií, mezi které patří bezesporu outsourcing údržby a náhrada činností, které naši obchodní přátelé provádějí obvykle vlastními zdroji – se zaměřením na infrastrukturní aktivity typu: údržba a opravy zařízení a správa budov, jejichž příčinou je zaměření našich obchodních partnerů na jejich hlavní oblast podnikání a konkurenční tlak na snižování nákladů, spojený s rychlým tempem technického rozvoje a globalizaci podnikání. Naším zjištěním je skutečnost, že outsourcing údržby není téma pouze pro velké podniky, ale také pro malé a střední firmy, které očekávají svůj růst.

Pevně věříme, že vás při realizaci vašich projektů přesvědčíme, že vaše rozhodnutí s námi spolupracovat bylo správnou volbou a že naše budoucí vzájemná spolupráce přinese oboustranný ekonomický prospěch a vaší firmě očekávané užitky.

představenstvo
Mostecká montážní a.s.

Klíčoví zákazníci

  • ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
  • UNIPETROL RPA, s.r.o.
  • Lovochemie, a.s.
  • ČEZ Teplárenská, a.s.
  • Metrostav a.s.
  • IKEA Industry Slovakia
  • ROTOR Clip
  • TENZA, a.s.
  • FNTC Group, spol. s r.o.
  • OKIN GROUP, a.s.

customers

Název projektu: Energetické úspory Mostecká montážní a.s. objekt na parcele st. 448, Dolní Jiřetín
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011170
Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884