Dokumenty a certifikace


Certifikáty a oprávnění

Výpis z obchodního rejstříku

00001 00002

Výpis z Živnostenského rejstříku

000010000200003000040000500006

Výpis z evidence Rejstříků trestů

00001

Právnická osoba – str. 1

00002

Právnická osoba -str. 2

Výpis z rejstříku trestů – Daniel Černý
Výpis z rejstříku trestů – Hynek Juřica

Výpis z rejstříku trestů – Václav Nosek

Potvrzení bezdlužnosti

ČPZP

OSSZ

VZP

ZPMV

Ostatní

Název projektu: Energetické úspory Mostecká montážní a.s. objekt na parcele st. 448, Dolní Jiřetín
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011170
Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884