img14

Slovo vedoucího IO


Slovo vedoucího Inspekčního orgánu

Vážení obchodní přítelé,

společnost Mostecká montážní a.s. se po velmi pečlivém uvážení rozhodla vybudovat technickou autoritu v podobě inspekčního orgánu, který má za úkol kontrolovat shodu a kvalitu odvedené práce či údržby na vyhrazených technických zařízeních a dalších zařízeních se zvýšenou mírou rizika. Jedná se o tlaková zařízení, plynová zařízení, zdvihací zařízení (vyjma výtahů), potrubní rozvody, ocelové konstrukce, lešení a protipožární nátěry ocelových konstrukcí.

Náš inspekční orgán je velmi mladý, ale já sám se v této oblasti pohybuji již téměř 20 let a naši inspektoři jsou zkušenými odborníky v daných oborech. Ukazuje se, že díky tlaku na cenu díla či dodávek služeb si dodavatelé nebo subdodavatelé najímají ne zcela kvalifikované síly a nedodržují technologické postupy, což vede k reklamacím a dalším provozním problémům. Stejné je to v oblasti provozní dokumentace a dodržování všech zákonů a ČSN platných na území ČR. Inspekční orgán našeho typu je schopen toto zachytit již v počátcích a investora či majitele technických zařízení na to upozornit.

S každým z vás, kdo uvažuje o využití této nanejvýš profesionální služby, bych se rád osobně sešel a pohovořil na toto téma, přičemž věřím, že po velmi krátké době pochopíte a oceníte přínos, který pro vás náš inspekční orgán může mít. Věřím, že jsem schopni v budoucnu být pro Vás jistotou v tom, že vše, co pro Vás kdokoliv na úrovni technických zařízení udělá, bude ve shodě s vašimi i evropskými požadavky.

Pokud se rozhodnete jit cestou, která vám může pomoci k bezpečnému a profesionálnímu provozování vašich zařízení, jsme připraveni.

Vedoucí inspekčního orgánu

Název projektu: Energetické úspory Mostecká montážní a.s. objekt na parcele st. 448, Dolní Jiřetín
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011170
Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884