Inspekční orgán


Inspekční orgán Mostecké montážní

Inspekční orgánInspekční orgán vznikl v roce 2016 a jeho zřizovatelem je Mostecká montážní a.s.

Inspekční orgán se zabývá inspekcemi všech vyhrazených technických zařízení, potrubních rozvodů, ocelových konstrukcí a zcela jedinečně vykonává inspekce lešení a protipožárních nátěrů ocelových konstrukcí.

Hlavními činnostmi Inspekčního orgánu jsou:

  • Inspekce tlakových zařízení
  • Inspekce plavidel
  • Inspekce plynových zařízení
  • Inspekce zdvihacích zařízení vyjma výtahů a regálových zakladačů s obsluhou
  • Inspekce ocelových konstrukcí
  • Inspekce potrubních rozvodů
  • Inspekce lešení
  • Inspekce elektrických zařízení
  • Inspekce strojních zařízení

Inspekční orgán je zaměřen především na PROVOZOVANÁ ZAŘÍZENÍ.

Email – inspekcni.organ@mostecka-montazni.cz

Motto „Inspekce vás posune dále“

Název projektu: Energetické úspory Mostecká montážní a.s. objekt na parcele st. 448, Dolní Jiřetín
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011170
Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884