img14

Evropský fond pro regionální rozvoj


Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Podstatou projektu.
Projekt je zaměřen na pořízení moderních technologií pro divizi strojní a stavební firmy Mostecká montážní a.s. Díky pořízení moderních technologií (strojního a přístrojového vybavení) bude odbourána vysoká závislost firmy na subdodávkách. Nové technologie umožní rozšíření nabídky

Hlavním cílem projektu
Globálním cílem projektu je zvýšení tržeb společnosti Mostecká montážní a.s. prostřednictvím konkurenceschopné divize strojní a stavební minimálně o 20 % do konce roku 2022

Cíle projektu jsou:
Specifickými cíli projektu jsou:
- zvýšení výrobních kapacit firmy a tuzemského odbytu,
- navýšení objemu výroby, které povede k pokrytí vysoké poptávky po produktech divize strojní a stavební,
- zvýšení kvality a přesnosti výroby.
Operačním cílem (výstupem) je pořízení moderních technologií pro divizi strojní a stavební.

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Mostecká montážní a.s.
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013404
Název projektu: Energetické úspory Mostecká montážní a.s. objekt na parcele st. 448, Dolní Jiřetín
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011170
Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884