img14

Evropský fond pro regionální rozvoj - Energetické úspory


Název projektu: Energetické úspory Mostecká montážní a.s. objekt na parcele st. 448, Dolní Jiřetín

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011170

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Podstatou projektu.

Podstatou projektu je snížení energetické náročnosti podnikatelského objektu firmy Mostecká montážní a.s. Předmětem projektu jsou opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby
energie.

Hlavním cílem projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti administrativní budovy firmy Mostecká montážní a.s. Tento cíl se pozitivně promítne do snížení nákladů na spotřebu energie a snížení ekologické zátěže.

Cíle projektu jsou:

Dalším cílem projektu je zlepšení estetické hodnoty budovy.

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Mostecká montážní a.s.
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013404
Název projektu: Energetické úspory Mostecká montážní a.s. objekt na parcele st. 448, Dolní Jiřetín
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011170
Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884