img14

Aktualita


Zaknihování akcií

5. 1. 2017

Mostecká montážní a.s. tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že jediný akcionář Společnosti
při výkonu působnosti valné hromady učinil dne 5.1.2017 rozhodnutí,
kterým došlo ke změně podoby všech akcií emitovaných Společností
z listinné podoby na podobu zaknihovanou, a to ve formě notářského zápisu
sepsaného Mgr. Janou Galkovou, notářkou se sídlem v Chomutově, pod č. NZ 3/2017
N 3/2017.

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Mostecká montážní a.s.
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013404
Název projektu: Energetické úspory Mostecká montážní a.s. objekt na parcele st. 448, Dolní Jiřetín
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011170
Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884