img14

Aktualita


Úspěchy Inspekčního orgánu

15. 6. 2017

Inspekční orgán Mostecké montážní letos úspěšně obhájil při  pravidelném dozorovém auditu Českého institutu pro akreditaci (ČIA) svoji  akreditaci č. 4070 dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 a rozšířil ji o další dva obory:  Inspekce strojních zařízení a  Inspekce elektrických zařízení.

Inspekční orgán Mostecké montážní  provádí certifikaci stroje z USA v závodě Union Lesní brána, a.s..

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Mostecká montážní a.s.
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013404
Název projektu: Energetické úspory Mostecká montážní a.s. objekt na parcele st. 448, Dolní Jiřetín
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011170
Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884