img14

Aktualita


Úspěchy Inspekčního orgánu

15. 6. 2017

Inspekční orgán Mostecké montážní letos úspěšně obhájil při  pravidelném dozorovém auditu Českého institutu pro akreditaci (ČIA) svoji  akreditaci č. 4070 dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 a rozšířil ji o další dva obory:  Inspekce strojních zařízení a  Inspekce elektrických zařízení.

Inspekční orgán Mostecké montážní  provádí certifikaci stroje z USA v závodě Union Lesní brána, a.s..

Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884