img14

Aktualita


Oprava směšovací stanice v závodě Preciosa

25. 5. 2017

Úspěšně jsme dokončili zakázku „Oprava směšovací stanice v závodě Preciosa“ v Jirkově, a bez vad a nedodělků dílo předali s velmi pozitivním hodnocením.

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Mostecká montážní a.s.
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013404
Název projektu: Energetické úspory Mostecká montážní a.s. objekt na parcele st. 448, Dolní Jiřetín
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011170
Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884