img14

Aktualita


Oprava směšovací stanice v závodě Preciosa

25. 5. 2017

Úspěšně jsme dokončili zakázku „Oprava směšovací stanice v závodě Preciosa“ v Jirkově, a bez vad a nedodělků dílo předali s velmi pozitivním hodnocením.

Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884